Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/html/staging.vistikhetmaar.nl/wp-content/themes/vistikhetmaar/lib/clean.php on line 222

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/html/staging.vistikhetmaar.nl/wp-content/themes/vistikhetmaar/lib/images.php on line 11
Samenwerken in de visserij — Vistikhetmaar
WinSizeData
ArtikelSamenwerken in de visserij

Samenwerken in de visserij

Samenwerken is belangrijk. Henry Ford, grondlegger van autofabrikant Ford, zei ooit: ‘Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes’. Je kunt op allerlei verschillende onderwerpen samenwerken met je personeel en met andere bedrijven en organisaties. Tegelijkertijd kun je ook op veel verschillende manieren samenwerken.

Samenwerkingsvormen kun je opdelen in drie verschillende categorieën, namelijk:

  1. Horizontale samenwerking
  2. Verticale samenwerking
  3. Internationale samenwerking

Bij horizontale samenwerking moet je denken aan samenwerken met andere visserijbedrijven, dus vissers die met andere vissers samenwerken. Hierbij hoef je niet perse samen te werken met visserijbedrijven die vergelijkbaar zijn met je eigen bedrijf. Soms is het juist goed om eens samen te werken met vissers die een totaal ander type visserijbedrijf hebben. Op die manier kun je misschien nieuwe ideeën en inzichten verkrijgen die je kunt gebruiken voor jouw eigen bedrijf. Je kunt horizontaal samenwerken op verschillende manieren, bijvoorbeeld door samen in te kopen, samen te verkopen en samen kennis te delen. Je kunt ook nog nauwer met elkaar samenwerken door bijvoorbeeld elkaars schepen, machines en gebouwen te gebruiken, of door samen een gezamenlijk bedrijf te runnen.

Horizontale samenwerking, oftewel vissers die met vissers samenwerken. In de praktijk kan dat soms nog best lastig zijn.

Horizontale samenwerking, oftewel vissers die met vissers samenwerken. In de praktijk kan dat soms nog best lastig zijn.Bas Kohler

Bij verticale samenwerking gaat het om samenwerken met andere bedrijven in de gehele bedrijfskolom. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan samenwerken met handelaren en/of toeleveranciers van vistuig. Samenwerken moet daarentegen geen doel op zich zijn, het moet beide partijen iets opleveren. Als je als bedrijven wederzijds afhankelijk bent van elkaar, dan is het belangrijk om een goede relatie met elkaar op te bouwen.

Samenwerken is zoeken naar gedeelde belangen.

Samenwerken is zoeken naar gedeelde belangen.Bas Kohler

Bij internationale samenwerking gaat het om samenwerking met bedrijven en organisaties buiten Nederland. Door te leren van vissers in andere landen, hoef je niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Onderwerpen waarover we kunnen leren van andere landen zijn bijvoorbeeld vermarkting: hoe hebben ze dat in het buitenland geregeld? Of over verminderen van brandstofverbruik of het verbeteren van leefomstandigheden aan boord. Al met al was men het erover eens: het verleggen van grenzen helpt de visser verder.

Door internationale samenwerking kan men ook inspiratie opdoen die kan leiden tot creatieve ideeën en oplossingen.

Door internationale samenwerking kan men ook inspiratie opdoen die kan leiden tot creatieve ideeën en oplossingen.Bas Kohler

Meer over samenwerkingsvormen in de visserij kan men hier vinden.