Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/html/staging.vistikhetmaar.nl/wp-content/themes/vistikhetmaar/lib/clean.php on line 222

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/html/staging.vistikhetmaar.nl/wp-content/themes/vistikhetmaar/lib/images.php on line 11
VisPluisVrij — Vistikhetmaar
WinSizeData
ArtikelVisPluisVrij
Dossiers

VisPluisVrij

Pluis is een afvalstroom die direct gelinkt kan worden aan de visserij. Deze plastic draadjes worden vaak gevonden op stranden en in havens. Vissers gebruiken pluis met name voor het beschermen van hun net tegen slijtage. Tijdens het vissen worden de netten namelijk over de zeebodem gesleept. In de praktijk is gebleken dat pluis heel goed werkt om de netten te beschermen en daarnaast is het een goedkoop product waarmee vissers makkelijk kunnen werken.

Helaas kent pluis ook enkele nadelen. Zo komt veel van dit pluis in zee terecht door slijtage. Eenmaal in zee breekt pluis niet af, maar valt het op den duur uit elkaar in steeds kleinere stukjes. De kleine stukjes plastic kunnen vervolgens worden opgegeten door plankton en vissen en komen daardoor uiteindelijk in onze voedselketen terecht. De effecten daarvan op de gezondheid van mensen en dieren worden momenteel nog onderzocht. Ook zijn er veel zeevogels die verstrikt of verstikt raken in pluisdraden.

Deze vogelkolonie ligt onder het pluis. Ze gebruiken het als nestmateriaal, maar raken soms ook verstrikt in het pluis. Zodra ze verstrikt raken, kan dit de dood tot gevolg hebben.

Deze vogelkolonie ligt onder het pluis. Ze gebruiken het als nestmateriaal, maar raken soms ook verstrikt in het pluis. Zodra ze verstrikt raken, kan dit de dood tot gevolg hebben.VisPluisVrij

Naast de nadelige effecten voor het milieu en mogelijk ook de gezondheid van mensen en dieren, zorgt pluis ook voor economische schade in de visserij. Hierbij kun je denken aan onderstaande nadelige effecten:

  • Tijdens het vissen kan pluis in de netten terechtkomen. Als dit pluis in de mazen blijft steken, dan moet het pluis er tijdens onderhoud weer uit worden geharkt.
  • Bij het uitzetten van de netten schuurt het pluis langs de scheepshuid, en wordt het aangezogen door de waterpompen van het schip. Het resultaat is dat het pluis in de hoofdmotor terecht komt.
  • Pluis belandt in de spoelmachine voor de vis. Dat kan na langere tijd voor schade zorgen.
  • Stukken pluis komen tijdens het varen in de schroef, die daardoor blokkeert.

Pluis kent ook directe nadelen voor de Nederlandse visserijsector zelf.

Pluis kent ook directe nadelen voor de Nederlandse visserijsector zelf.VisPluisVrij

Kortom, er waren meerdere redenen voor verschillende partijen om samen te zoeken naar alternatieven voor pluis. Dit is vervolgens gedaan binnen het project VisPluisVrij. Binnen het VisPluisVrij project zijn de volgende resultaten bereikt:

  1. Er is gezocht naar duurzame alternatieve materialen voor pluis. Hieruit zijn drie alternatieve materialen naar voren gekomen als mogelijke alternatieven, namelijk yakleer, polyurethaan en TPS. Deze materialen zullen door de producenten worden doorontwikkeld en in de praktijk worden getest.
  2. Verder is er binnen het VisPluisVrij project gekeken naar alternatieve netontwerpen en netbescherming. Hierbij zal het liften van de kuil verder worden onderzocht in samenwerking met Duitsland, waar men ook actief bezig is met het zoeken naar oplossingen voor pluis in zee.
  3. Ook is er een project opgestart om de inzameling van afval (waaronder pluis) te vergemakkelijken in visserijhavens. Verschillende organisaties zijn hiermee bezig. VisPluisVrij werkt met deze organisaties samen om pluis efficiënter in te zamelen en waar mogelijk te recyclen.

Het gehele rapport is hier te vinden.