Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/html/staging.vistikhetmaar.nl/wp-content/themes/vistikhetmaar/lib/clean.php on line 222

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/html/staging.vistikhetmaar.nl/wp-content/themes/vistikhetmaar/lib/images.php on line 11
Familiebedrijven in de visserij — Vistikhetmaar
WinSizeData
ArtikelFamiliebedrijven in de visserij

Familiebedrijven in de visserij

Binnen de Kenniskring Visserij is er gekeken naar de sterke en zwakke punten van familiebedrijven in de visserij. Sterke kanten zijn bijvoorbeeld de betrokkenheid bij het bedrijf en het ondernemerschap dat in de genen zit. Zwakke punten kunnen zijn dat iemand in een familiebedrijf drie rollen tegelijk heeft, met drie verschillende doelen: die van familielid (iedereen moet gelukkig zijn), die van eigenaar (het bedrijf moet winst maken) en die van directeur (op elke positie de juiste persoon). Dat kan samenwerking en communicatie binnen het bedrijf bemoeilijken. Tijdens een speciaal voor vissers georganiseerde bijeenkomst werd er over familiebedrijven en samenwerkingsvormen in de visserij gesproken. Alle bevindingen van die dag zijn hier te vinden.

Familiebedrijven zijn verhoudingsgewijs winstgevender dan andere beursgenoteerde bedrijven en bestaan langer. De eigenschappen die een familiebedrijf bijzonder en ook succesvol maken zijn:

  • Leiderschap:het maken van daadkrachtige beslissingen, niet alleen snel, maar ook gedurfd en origineel.
  • Lange termijn:er wordt gedacht in generaties en jaren en niet op korte termijn.
  • Saamhorigheid: de band binnen de familie is sterk, maar ook met werknemers, die in sommige gevallen ook al generaties lang werkzaam zijn bij het bedrijf.
  • Verbinding: het bedrijf is vaak ingebed in de regio en heeft daarmee een sterke band met de omgeving.

Onderstaande video laat twee voorbeelden zien van succesvolle familiebedrijven. Hierin worden de kracht van het familiebedrijf, maar ook de mogelijke valkuilen kort besproken.

Er zijn ook mensen die twijfelen of familiebedrijven lang kunnen bestaan. Het komt vaker voor dat familiebedrijven in de derde generatie in de problemen komen. Men zegt dan ook weleens: ‘Je hebt de verwervers, dan de ervers en ten slotte de bedervers.’ Maar onderzoek naar de 250 grootste familiebedrijven ter wereld toonde juist aan dat meer dan een derde van hen al ruim honderd jaar bestaat. Het onderzoek keek vervolgens naar wat voor lessen deze familiebedrijven van meer dan honderd jaar te bieden hebben voor een lang leven van het familiebedrijf. Uiteindelijk kwam men tot tien lessen, het gehele onderzoek is hier te vinden.