Het skelet

Op grond van de bouw van het skelet worden de vissen in twee groepen verdeeld, namelijk de beenvissen en de kraakbeenvissen. Haaien en roggen zijn kraakbeenvissen. De beenderen blijven tamelijk zacht en zien er doorschijnend uit. De beenderen van de beenvissen zijn hard en schijnen niet door.

Ook de reuzenhaai behoort tot de kraakbeenvissen en komt voor in de Noordzee, maar sporadisch langs de Belgische en Nederlandse kust. Chris Gotschalk

Een mantarog behoort ook tot de kraakbeenvissen.ProSea

Ook draakvissen behoren tot de kraakbeenvissen. Draakvissen zijn echte diepzeevissen en sinds de eeuwwisseling zijn er verschillende nieuwe soorten gevonden.NOAA

Het skelet bestaat uit de beenderen van de kop, een schoudergordel, de wervelkolom en verschillende soorten graten en vinstralen. Soms heeft de vis ook een bekken. Het skelet van een vis is minder sterk ontwikkeld dan het skelet van landdieren. Dit komt omdat de vis in het water zweeft. Bij landdieren draagt en steunt het skelet hun hele gewicht. Het skelet van landdieren moet dus sterker zijn. De verschillende onderdelen van het skelet van een beenvis zijn te zien in onderstaande afbeelding.

Het skelet van een beenvis.

Het skelet van een beenvis.ProSea

De wervelkolom

De wervelkolom wordt ook wel de ruggengraat genoemd. Het is de kern van het skelet. De ruggengraat bestaat uit een aantal wervels. Er zijn staartwervels en rompwervels. De staartwervels bestaan uit een wervellichaam en twee doornuitsteeksels. Eén uitsteeksel wijst naar boven en de ander naar beneden. De rompwervel bestaat uit één wervellichaam en één doornuitsteeksel. Dit doornuitsteeksel wijst naar boven. Bij de meeste vissen zitten nog twee dwarsuitsteeksels aan de rompwervel.

Het skelet van een tong.

Het skelet van een tong.ProSea

De zijgraten

De zijgraten worden ook wel doornuitsteeksels genoemd. Zij zitten aan de ruggenwervels vast.

De buikgraten

De dunne buikwand van de vis wordt verstevigd door de buikgraten. Deze beschermen de organen in de buikholte. De graten zijn bevestigd aan de wervelkolom. De buikgraten kunnen met de ribben van de mens vergeleken worden.

De vingraten

De vingraten liggen in het verlengde van de doornuitsteeksels. Ze bevinden zich op de plaats waar de rug- en anaalvinnen aan het lichaam zitten. De vingraten vormen de verbinding tussen de vinstralen en het skelet.

De vinstralen

De vinstralen zijn beenderen die de vinnen verstevigen. De vinnen zelf bestaan uit vliezen.

De vinstralen van een pitvis.

De vinstralen van een pitvis.Hans Hillewaert

De vleesgraten

De vleesgraten zitten vast aan de buikgraten. Ze staan bijna haaks vast aan de buikgraten.

Het kopskelet

De schedel is het belangrijkste deel van het geraamte van de kop. In de schedel liggen de hersenen.

De schedel van een snoek.

De schedel van een snoek.David Stang

De schoudergordel

De schoudergordel vormt de verbinding tussen de borstvinnen en het skelet en zit vast aan het kopskelet.

Het bekken

De buikvinnen zijn aan het bekken bevestigd. Zij bestaan uit twee kleine beenplaatjes en liggen in de keel, onder de borstvinnen of in de buik.