Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Het zal duidelijk zijn dat er aan boord sterke structuren moeten zijn, waar één man de leiding heeft, namelijk de schipper. Hij zal zich natuurlijk laten bijstaan door andere bemanningsleden, zoals een 1e, 2e en 3e stuurman op de brug, aan dek en in de machinekamer door een 1e, 2e, 3e en 4e machinist. Zij hebben elk hun eigen taak en geven leiding aan een deel van de bemanning. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de schipper. Hij is de directe vertegenwoordiger van de rederij aan boord en heeft altijd de eindverantwoordelijkheid over het schip en alles wat er aan boord gebeurt. Iedere functie staat onder zijn bevoegdheid. Hij is ook bevoegd om voor elke functie of afdeling beslissingen te nemen.

Verder heb je aan boord ook nog de 1e stuurman. Hij is de plaatsvervanger van de schipper en alleen verantwoording schuldig aan de schipper. Hij is op zijn wacht bevoegd beslissingen te nemen ter bevordering van de veiligheid en het welzijn van het schip, de bemanning, de lading en de kwaliteit van de vis. Bij doorslaggevende beslissingen dient hij altijd vooraf overleg te plegen met de schipper.

Het technische gedeelte van het schip staat onder leiding van de 1e machinist of hoofdwerktuigkundige. Hij is de directe vertegenwoordiger van de rederij aan boord van het schip met betrekking tot het technische deel. Hij staat ook onder de eindverantwoording van de schipper. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de gang van zaken in de machinekamer, voor de vries- en koelinstallaties en voor alle andere mechanische werktuigen. Hij werkt nauw samen met de Quality Assurance Manager bij de visverwerking. Tevens is hij verantwoordelijk voor het onderhoud aan alle mechaniek en bevoegd om beslissingen te nemen over alles wat met de machinekamer te maken heeft, zowel op het gebied van personeel en mechaniek.

De verantwoordelijkheden aan boord van een pelagische trawler.

De verantwoordelijkheden aan boord van een pelagische trawler.

Tot slot heb je nog de Quality Assurance Manager. Hij treedt op als productieleider en is verantwoordelijk voor de uitvoering van controles en keuringen. Het takenpakket van de QM zal uitgebreid worden besproken in het hoofdstuk over verwerking.