Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Veel ondernemers en bedrijven hebben het tegenwoordig over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzame bedrijfsvoering. Maar wat is dat nou eigenlijk en hoe doe je dat nou als ondernemer in de visserij? In dit hoofdstuk wordt beschreven wat MVO inhoud en hoe je daar als ondernemer mee om kunt gaan binnen je bedrijf. Allereerst zullen we ingaan op wat MVO precies betekend. Daarna zullen we een aantal concrete voorbeelden geven van ondernemers binnen de visserij die zich binnen hun bedrijfsvoering bezig houden met MVO. Het is belangrijk om te weten dat MVO voor ieder bedrijf verschillend is en dat MVO geen eindbestemming heeft. MVO is namelijk een proces waarbij de doelen voor je bedrijf veranderen naar verloop van tijd en waar bedrijfsbeslissingen ook invloed op hebben.

Als visser ben je ondernemer, maar je kunt op vele manier ondernemen. Tegenwoordig zijn er steeds meer bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Als visser ben je ondernemer, maar je kunt op vele manier ondernemen. Tegenwoordig zijn er steeds meer bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.RVO

1Wat is MVO?

Net als bij duurzaamheid, moet je bij MVO rekening houden met drie verschillende gebieden, namelijk met het economische (Profit), ecologische (Planet) en het sociale (People) gebied. Dit noemt men ook wel de drie P’s. Een ondernemer die maatschappelijk verantwoord wil ondernemen streeft ernaar om deze drie P’s te combineren binnen zijn bedrijf. Wanneer een ondernemer zich namelijk richt op slechts één van deze P’s, zoals winst, dan zal dat ten koste gaan van de mens en het milieu. Dit betekent niet dat geld verdienen niet belangrijk is, sterker nog, geld verdienen is essentieel als je maatschappelijk verantwoord wilt ondernemen. Je kunt namelijk de beste bedoelingen hebben met de P’s van Planet en People, maar zonder geld houdt het voor een ondernemer al snel op. Het is verstandig om ernaar te streven om op alle drie de P’s een voldoende te scoren. Daarbij mag je best op het ene onderdeel hoger scoren dan op het andere deel, maar het gaat erom dat je op alle drie de gebieden uiteindelijk een voldoende scoort.

Bij MVO draait het om het combineren van de 3 P’s, welke staan voor Profit, Planet en People.

Bij MVO draait het om het combineren van de 3 P’s, welke staan voor Profit, Planet en People.

 

2Waarom MVO?

Iedere ondernemer heeft andere redenen om bezig te zijn met MVO. Vaak worden deze redenen onderverdeeld in de volgende drie categorieën:

  • MVO omdat het loont: MVO draagt bij aan de financiële prestaties van bedrijven. Er is een stijgende vraag naar duurzame producten en diensten vanuit de samenleving. Maar MVO kan bijvoorbeeld ook de arbeidsproductiviteit verhogen (afname ziekteverzuim).
  • MVO omdat het moet: Hierbij wordt een ondernemer min of meer gedwongen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, doordat ze niet voldoen aan de maatschappelijke norm. Hierdoor verliezen de bedrijven hun ‘’license to produce’’ . Dat kan resulteren in consumentenboycots, mediaschandalen, stakingen of ingrijpen van de overheid. Bedrijven die zich wel met MVO bezig houden krijgen over het algemeen minder te maken met dergelijke acties en boycots.
  • MVO omdat het hoort: Sommige ondernemers kiezen bewust voor MVO, omdat ze een steentje willen bijdragen aan de maatschappij en ze het milieu zo min mogelijk willen belasten. Oftewel, deze ondernemers vinden dat het zo hoort. Vaak vormt duurzaamheid de kern van hun bedrijfsstrategie.

3Hoe moet je MVO?

Iedere ondernemer zal zelf moeten bepalen hoe hij of zij aan de slag wil gaan met MVO binnen het bedrijf. Over het algemeen kun je gebruik maken van vier stappen voor het opstellen van een succesvol en gedragen MVO beleid. Deze vier stappen zijn als volgt:

  • Opstellen van een visie en missie
  • Het opstellen van een MVO plan
  • Uitvoeren van het opgestelde MVO plan
  • Aanvullen of verbeteren van het MVO plan

Opstellen van een visie en een missie

Bij het opstellen van een visie moet je als ondernemer bedenken hoe jij onderscheidend wilt zijn van anderen en waar je invloed op wilt hebben met jouw bedrijf. In de visie benoem je de ambities die jij met je bedrijf hebt. Daarbij kijk je naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en beschrijf je de gewenste droomsituatie. De visie van je bedrijf is vooral gericht op hoe jij het bedrijf naar buiten toe wilt presenteren.

Door middel van je missie geef je aan wie je bent, wat je doet en wat je wil bereiken. Je missie is tijdloos, maar wel toe te passen op dit moment. Een missie staat dus, in tegenstelling tot een visie, niet voortdurend ter discussie. Het richt zich met name op de mensen die binnen je bedrijf werken.

Voor het opstellen van een visie en missie moet je rekening houden met bovenstaande punten.

Voor het opstellen van een visie en missie moet je rekening houden met bovenstaande punten. frankvanormondt.nl

Bij het opstellen van een visie en missie kun je rekening houden met de punten die genoemd worden in bovenstaand figuur. Het is vaak handig om samen met stakeholders te kijken naar wat belangrijke thema’s zijn binnen jouw sector. Dit kan namelijk leiden tot nieuwe inzichten en je creëert steun voor jouw visie en missie binnen én buiten je bedrijf.

Opstellen van een MVO plan

Na het bedenken van je visie en missie is het tijd om na te denken over hoe je hieraan wilt gaan voldoen, want het is belangrijk dat het niet alleen bij mooie woorden blijft. Als het goed is heb je bij het opstellen van je visie en missie een goed overzicht gekregen van de thema’s die in jouw sector belangrijk zijn en waar je aan wilt werken. Er is een plan nodig met doelstellingen om aan deze thema’s te werken. Deze doelstellingen noem je ook wel je MVO-doelstellingen genoemd.

Bij het bepalen van de MVO-doelstellingen moet je rekening houden of de doelstellingen SMART zijn. Dat betekend dat je MVO-doelstellingen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn (zie onderstaand figuur). Ook voor het bepalen van de MVO-doelstellingen is het handig om je werknemers te betrekken, zodat iedereen de doelen binnen het bedrijf steunt.

Je MVO-doelstellingen moeten SMART zijn en dus antwoord geven op de wat, waaraan, waarom, welke, en wanneer vragen zoals hierboven is te zien.

Je MVO-doelstellingen moeten SMART zijn en dus antwoord geven op de wat, waaraan, waarom, welke, en wanneer vragen zoals hierboven is te zien.cyffer.nl

Het is belangrijk om te bepalen hoe je momenteel scoort op de verschillende thema’s waaraan je wilt werken. Dit noem je ook wel de nulmeting. Door te bepalen hoe je nu op de thema’s scoort, kun je straks zien of je ook daadwerkelijk vooruitgang hebt geboekt. Daarna schrijf je de visie, missie, duurzaamheidsthema’s en MVO-doelstellingen op in een MVO-plan.

Uitvoeren van het MVO plan

Na het bepalen van de MVO-doelstellingen is het belangrijk om afspraken te maken met de werknemers over wie waarvoor verantwoordelijk is, wat er gedaan moet worden en hoe het gedaan moet worden. Het betrekken van de werknemers is heel belangrijk voor creëren van steun en om ze echt aan de slag te laten gaan met MVO. Laat ze het belang van MVO inzien, nodig ze uit tot meedenken en probeer zoveel mogelijk vragen over MVO te beantwoorden. Zo raken ze meer betrokken bij het thema en is de kans groter dat de MVO-doelen gehaald worden. En is er een grotere kans op creatieve en innovatieve MVO-ideeën. Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle werknemers de juiste hulpmiddelen en voorwaarden te bieden om het MVO-beleid uit te voeren.

Tijdens het uitvoeren van het MVO-plan is het belangrijk om te communiceren over de doelstellingen en maatregelen die je als bedrijf hebt genomen om deze doelstellingen te behalen. Wees ook eerlijk over de problemen en dillema’s waar je tegenaan loopt bij het uitvoeren van je MVO-plan. Hierbij is het belangrijk dat je niet communiceert over hoe goed je bezig bent, maar over hoe ver je bent met het uitvoeren van het MVO-plan. Kortom: wees transparant . Daardoor kun je aan anderen laten zien dat je bedrijf zich bezighoudt met MVO en geeft u stakeholders de gelegenheid hierop te reageren. Ook kunnen ze daardoor meedenken over oplossingen en verbeteringen. Door over je MVO-prestaties te communiceren kun je erkenning krijgen door:

  • Tevreden stakeholders
  • Persaandacht
  • Een betere marktpositie

Er zijn verschillende manieren om over je MVO-plan en doelstellingen te communiceren. Zo kun je ervoor kiezen om met je bedrijf te gaan voor een bepaald keurmerk, waardoor mensen in één oogopslag kunnen zien met welke MVO-activiteiten je als bedrijf bezig houdt. Je kunt er ook voor kiezen om een prestatievergelijking uit te voeren, waardoor je kunt aantonen hoe jouw bedrijf scoort ten opzichte van andere bedrijven binnen jouw sector en/of regio. Veel (grote) bedrijven publiceren een duurzaamheidsverslag waarin ze hun MVO-prestaties en voortgang opschrijven. Een andere manier is om gebruik te maken van publiciteit voor het communiceren over je MVO-prestaties en vooruitgang. Hierbij moet je denken aan mond-tot-mondreclame, een goede recensie op een weblog, of de geluiden van het publiek op social media.

. Je kunt communiceren via een keurmerk (links), een MVO-verslag (midden) en via social media (rechts).

Je kunt communiceren via een keurmerk (links), een MVO-verslag (midden) en via social media (rechts).MSC, Gold Meat & Nieuws Monitor

Evalueren en verbeteren

Na het opstellen en uitvoeren van je MVO-plan is het belangrijk om af en toe te evalueren of je doelstellingen behaald zijn. Dit doe je door te kijken naar hoe je na het uitvoeren van het MVO-plan scoort op de verschillende duurzaamheidsthema’s die je hebt besproken in je plan en waarvoor je doelstellingen hebt opgesteld. Die score kun je daarna vergelijken met de score van je nulmeting. Op die manier zie je of je daadwerkelijk de doelstellingen hebt bereikt en/of vooruitgang hebt geboekt.

Als je aan de slag wilt gaan als bedrijf met MVO, dan kun je de vier bovenstaande stappen volgen. Deze figuur laat ook duidelijk zien dat MVO een continu proces is, je bent altijd bezig met het bepalen van je doelstellingen en het verbeteren/aanpassen van je MVO-plan.

Als je aan de slag wilt gaan als bedrijf met MVO, dan kun je de vier bovenstaande stappen volgen. Deze figuur laat ook duidelijk zien dat MVO een continu proces is, je bent altijd bezig met het bepalen van je doelstellingen en het verbeteren/aanpassen van je MVO-plan.MVO Nederland

Wederom is het belangrijk om open en eerlijk over te communiceren, ook als de doelstellingen niet behaald zijn. Na het evalueren is het van belang om te bepalen hoe je ervoor zorgt dat de behaalde resultaten blijvend zijn en hoe je niet behaalde doelstellingen wilt aanpakken.

Wees ervan bewust dat MVO een continu proces is. Door veranderingen in de omgeving is het soms noodzakelijk om andere duurzaamheidsthema’s in je MVO-plan op te nemen of om duurzaamheidsthema’s in je MVO-plan aan te passen. Dat maakt het dus belangrijk om continu in gesprek te blijven met je stakeholders, want daardoor blijf je op de hoogte van veranderingen in de verwachtingen van je omgeving en blijf je inzicht houden op nieuwe kansen.