Duurzaamheid

Maatschappelijke organisaties zijn kritisch over de activiteiten van de pelagische visserij (waaronder EU schepen) in niet-EU landen, zoals West-Afrika en Zuid-Amerika. Volgens ontwikkelingsorganisatie Novib en milieuorganisatie Greenpeace wordt er door de buitenlandse trawlervisserij roofbouw gepleegd op de visvoorraden van veel Afrikaanse landen. Afrikaanse lokale dorpen zijn sterk afhankelijk van de visserij voor hun inkomsten en voedselzekerheid. De lokale Afrikaanse bevolking vist met name met een kleinschalige vloot van lange, houten kano’s. De Europese trawlervisserij is grootschalig. Maatschappelijke organisaties vrezen daarom dat deze activiteiten:

  • Bijdragen aan overbevissing
  • De voedselvoorziening van ontwikkelingslanden bedreigen
  • De ontwikkeling van de lokale visserij verhinderen
  • Zorgen voor bijvangst van bedreigde soorten
  • Door subsidies in stand worden gehouden

Ook worden ontwikkelde landen ervan beschuldigd te weinig geld te betalen voor wat ze vangen. Volgens sommige organisaties helpen de overeenkomsten de rijken om te stelen van de armen. Al deze kritiek heeft geleid tot een overwegend negatief imago van de pelagische sector in de maatschappij. Het leidde er onder andere toe dat de Australische regering zijn toestemming introk om binnen Australische wateren te mogen vissen. De regering besloot dit naar aanleiding van hevige demonstraties.

De komst van de Margiris naar Australische wateren leidde tot hevige demonstraties zoals te zien is in bovenstaand figuur.

De komst van de Margiris naar Australische wateren leidde tot hevige demonstraties zoals te zien is in bovenstaand figuur.Wilcox

Anderzijds zorgt de hoge efficiëntie van de pelagische trawlers ervoor dat er kwalitatief goede vis voor een betaalbare prijs kan worden aangeboden aan mensen die leven in landen met een laag gemiddeld inkomen, zoals Ghana, Egypte en Nigeria. Een ander nadeel van de pelagische vloot dat vaak belicht wordt een verminderde werkgelegenheid door de pelagische industrie ten opzichte van de kleinschalige visserij. Daartegenover staat wel dat de veiligheid en de arbeidsomstandigheden aan boord van de Nederlandse pelagische trawlers beter geregeld zijn ten opzichte van vele andere visserijen.

Ecologisch gezien kent de pelagische visserij een aantal voordelen ten opzichte van de demersale visserij. Zo sleept het net niet over de bodem bij de pelagische visserij, waardoor de bodem niet beschadigd wordt. Het net wordt namelijk door de waterkolom gesleept. Daarnaast heeft deze visserij relatief weinig bijvangsten, omdat er gericht gevist wordt op grote scholen vis van dezelfde soort.

Ook wordt er relatief weinig ondermaatse vis gevangen, omdat de visscholen in het algemeen uit vissen van dezelfde lengte bestaan. Dat komt doordat grotere vis een grotere kruissnelheid heeft dan kleinere vis. De scholen met vis die verschillen in lengte scheiden dan als vanzelf. Ook is er veel aandacht om steeds lichter te gaan vissen. Daardoor is er een brandstofbesparing en minder slijtage. Dat wordt bereikt door het gebruik van andere netmaterialen. Er zijn voorbeelden dat met de nieuwe netten een besparing optreedt van 1 ton brandstof per dag. Op een gemiddelde visreis is dat een enorme besparing. Extra winst is te halen door het gebruik van kleinere visborden.

De CO2 uitstoot voor het produceren van wild gevangen vis, kweekvis, pluimvee, varkensvlees en rundvlees. Op dit gebied scoort wild gevangen vis dus goed qua duurzaamheid.

De CO2 uitstoot voor het produceren van wild gevangen vis, kweekvis, pluimvee, varkensvlees en rundvlees. Op dit gebied scoort wild gevangen vis dus goed qua duurzaamheid.PFA

Een van de nadelen is dat de pelagische vloot veel energie gebruikt om de vangst diepgevroren te bewaren. Aan de andere kant zorgt het gebruik van deze koelsystemen er onder andere voor dat pelagische vloot goed scoort op het gebied van voedselkwaliteit en voedselveiligheid. In tegenstelling tot vroeger wordt er nu ook bewuster met afval omgegaan aan boord van deze schepen. Zo wordt afval verzameld en zelfs gescheiden. Ook wordt er veel meegewerkt aan onderzoek door de Nederlandse pelagische vloot, waardoor er steeds meer informatie verzameld kan worden over visbestanden die nauwelijks onderzocht zijn. Dat onderzoek draagt ook weer bij aan het verder verduurzamen van de pelagische visserij door nieuwe technologische ontwikkelingen.

Het afval wordt aan boord verzameld en gescheiden.

Het afval wordt aan boord verzameld en gescheiden.