Maximaal duurzame oogst (MSY)

Vissen doe je niet in je eentje. Als jij de enige zou zijn op de Noordzee, heb je het rijk voor jou alleen en heb je een geweldig vangstsucces. Als enige visser oefen je immers nauwelijks druk uit op het visbestand. Dat bestand is dus groot in omvang en je vangt vis van allerlei maten (marktcategorieën). Topvangsten en topbesommingen dus.

Maar de visserij-inspanning beïnvloed niet alleen het individuele vangstsucces van een visser, maar ook de totale vangst in kilo’s van alle vissers op de Noordzee. En in het nieuwe beleid wil de beheerder die vangst op een duurzame manier jaar na jaar zo groot mogelijk krijgen. De Maximaal Duurzame Oogst (MSY).

Hoe bereik je dat? Welke vlootomvang levert die maximale oogst op? Niet een te kleine vloot, want dan is de visstand misschien hoog, maar met een kleine vloot kan je in totaal niet veel kilo’s aan de wal zetten. Maar ook niet met een hele grote vloot, want dan wordt alle vis meteen gevangen zodra ze aan de maat is. Die vis krijgt zo geen kans om groter te groeien en dikker te worden, zodat vissers per gevangen vis meer visvlees zouden kunnen oogsten. Er ligt dan alleen net-maatse schol van ongeveer 27 cm in de afslag. In die situatie liggen er wel hoge aantallen van die scholletjes in de afslag, maar ze zijn niet zo zwaar, waardoor de totale oogst (aantallen × gewicht) toch relatief laag is. En op termijn zorgt een hoge visserij-inspanning voor een lage visstand en een gemiddeld laag vangstsucces per schip.

Tussen die twee uitersten – heel lage visserij-inspanning en heel hoge visserij- inspanning – ligt ergens een middelmatige inspanning die de maximaal duurzame oogst oplevert. Op dit punt worden er lagere aantallen schollen gevangen dan bij een hele hoge visserij-inspanning, maar deze schollen zijn gemiddeld wel zwaarder. Dus de biomassa van de vangst is groter bij een middelmatige visserij-inspanning. Ook blijft dan een deel van de schol in zee uitgroeien tot grotere maten die in de toekomst kunnen worden opgevist en dan in de afslag meer bijdragen aan de totale oogst in kilo’s.

1De oogstcurve

In onderstaande afbeeldingzie je het verband tussen visserij-inspanning, de totale oogst en de visstand. De groene parabool heet de oogstcurve en bij een middelmatig niveau van visserij- inspanning wordt de opbrengst gemaximaliseerd op de lange termijn (MSY). Deze oogstcurve is de basis van het huidige visserijbeheer en kan voor elke visserij berekend worden met gegevens uit de visserij zelf. De oogstcurve geeft evenwichtssituaties weer. Dat betekent dat deze grafiek de totale oogst en de visstand laat zien die je op lange termijn bij een bepaalde visserij-inspanning kunt verwachten. Dat heeft dus gevolgen voor hoe je deze grafiek kunt lezen.

Verband tussen visserijinspanning (x-as) en de totale oogst (groene lijn) en de visstand (rode lijn). In de oogstcurve is het niveau van MSY, of de maximaal duurzame oogst, ingetekend. De zwarte driehoek op de x-as is de visserij-inspanning die hoort bij die MSY. Let op: dit figuur toont evenwichtssituaties: welke oogst en visstand op de lange termijn bij een bepaalde visserijdruk horen.

Verband tussen visserijinspanning (x-as) en de totale oogst (groene lijn) en de visstand (rode lijn). In de oogstcurve is het niveau van MSY, of de maximaal duurzame oogst, ingetekend. De zwarte driehoek op de x-as is de visserij-inspanning die hoort bij die MSY. Let op: deze afbeelding toont evenwichtssituaties: welke oogst en visstand op de lange termijn bij een bepaalde visserijdruk horen. ProSea

Als voorbeeld kijken we naar de oogstcurve in onderstaande afbeelding. Stel nou dat de visserij-inspanning vandaag bij de gele driehoek ligt, met de gele cirkel als bijbehorende totale oogst. Stel dat de beheerder morgen besluit om de visserij-inspanning te halveren om bij MSY uit te komen, waardoor het quotum en het aantal zeedagen zal worden gehalveerd. Dan ligt de visserij-inspanning morgen bij de zwarte driehoek, maar dan heb je niet meteen morgen die maximale oogst te pakken.

In deze situatie wordt de visserij-inspanning teruggebracht van het niveau van het gele driehoekje naar het niveau van het zwarte driehoekje, welke staat voor een visserij-inspanning op MSY-niveau. Hierdoor zal de oogst op de korte termijn afnemen, maar op de langere termijn juist weer toenemen.

In deze situatie wordt de visserij-inspanning teruggebracht van het niveau van het gele driehoekje naar het niveau van het zwarte driehoekje, welke staat voor een visserij-inspanning op MSY-niveau. Hierdoor zal de oogst op de korte termijn afnemen, maar op de langere termijn juist weer toenemen. ProSea

Eerst zal de totale oogst halveren (zwarte pijl), want de visserij-inspanning is met de helft verminderd, dus de vloot kan in totaal minder aanvoeren. De gestippelde pijl laat zien wat op termijn, dus na de vertragingstijd, met de oogst zal gebeuren. Deze zal langzaam omhoog kruipen naar MSY, want het visbestand heeft tijd nodig om weer aan te groeien en zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden met lagere visserij-inspanning. Omdat de visstand op termijn stijgt bij een lagere visserij-inspanning, ervan uitgaande dat de natuur meezit en de rekrutering niet tegenvalt, kunnen er op termijn door deze verkleinde vloot in totaal meer kilo’s vis geoogst worden.

2Onder- en overbevissing

Overbevissing is een zorg van veel beheerders. Maar wat bedoelen ze nou precies met overbevissing? Net als bij de term ‘duurzaamheid’ kan je ‘overbevissing’ op verschillende manieren uitleggen. De definitie van overbevissing is afhankelijk van wat de beheerder van de visserij verlangt. Omdat het huidige beheer streeft naar het bereiken van het MSY-niveau in 2015, wordt een bestand ‘overbevist’ genoemd wanneer de visserijdruk hoger is dan de visserijdruk die de maximaal duurzame oogst zou opleveren. Als gevolg hiervan is de totale oogst in het geval van overbevissing dus lager dan wat het zou kunnen zijn wanneer de vloot wat minder hard zou vissen. Aan de andere kant kun je het dan ook hebben over ‘onderbevissing’. Wanneer de vloot-inspanning namelijk te klein is, benut je niet de meest volledig haalbare oogst, wat ook te zien is in onderstaande afbeelding.

De oogstcurve met daarin aangegeven wanneer er sprake is van onder- en overbevissing.

De oogstcurve met daarin aangegeven wanneer er sprake is van onder- en overbevissing.ProSea

De visstand verandert continue, zowel onder invloed van de mens als van de natuur. Door de mens te sturen probeert de beheerder in het visserijbeheer de visserijdruk zo af te stellen dat de doelen bereikt worden. Dat doel kan dus zijn: ofwel garanderen dat er minstens een minimale hoeveelheid ouderdieren rondzwemt, ofwel een zo groot mogelijke totale jaarvangst.