Eigenschappen basismaterialen

Voor een juiste materiaalkeuze voor de netten, is kennis van de eigenschappen van het materiaal belangrijk. De breeksterkte, elasticiteit, buigzaamheid en dichtheid moeten worden afgezet tegen een aantal andere eigenschappen om een goede keuze te kunnen maken. Natuurlijk is de prijs van het materiaal hierbij ook belangrijk. Het is moeilijk om een overzicht te maken als je realiseert dat de eigenschappen van het materiaal van fabriek tot fabriek erg verschillen. Het basismateriaal heeft redelijk goed omschreven eigenschappen, maar ze kunnen veranderen. Het materiaal kan op verschillende manieren worden gerekt of worden zacht gemaakt. Bij het maken van de netten kunnen er verschillen zitten in slag, vlechten of knopen. Ook kunnen fabrikanten verschillen maken bij uitrekking, verhitting enz.. Hieronder behandelen we een paar eigenschappen waarmee de nettenmaker (visser) rekening kan houden bij het selecteren van het meest geschikte materiaal om visnetten van te maken.

Visnetten.

Visnetten.Hans Hillewaert

Eigenschappen materiaal in water

De meeste materialen veranderen niet veel als ze nat worden. Synthetische materialen veranderen ook niet als ze lang worden gebruikt. Alleen nylon (PA) neemt water op. Sommige eigenschappen verschillen als het net nat of droog is.

Weerbestendigheid

Het is moeilijk de bestendigheid tegen weersinvloeden van synthetische materialen te bepalen. Er zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat het materiaal broos en breekbaar wordt. Hoe dan ook, er bestaat geen enkele twijfel over dat het materiaal het meest heeft te lijden van het inwerken van uv-straling (zon). Van onbehandelde materialen is bekend dat de sterkte met 50% kan afnemen als het langdurig aan de zon wordt blootgesteld. Polypropyleen (PP) is hiervoor het meest gevoelig en polyester (PES) het minst. Polyamide (PA) en polyethylene zitten hier tussenin. Het materiaal wordt vaak behandeld met een substantie die de inwerking van uv-stralen vermindert. Ze verliezen 5% tot 10% van hun breeksterkte als ze blootgesteld worden aan langdurig zonlicht. De conclusie is dat je het net afgedekt en droog zult moeten opbergen om het te beschermen.

Dichtheid

De dichtheid van alle plastic materialen is vrijwel gelijk aan de dichtheid van water. Het is belangrijk om te weten welke zwaarder zijn en welke juist lichter, omdat het bepaald of het net zinkt of blijft drijven. Dichtheid is normaal uitgedrukt in grammen per kubieke centimeter. De dichtheid van water is 1g per cm3. Van zout water is dat 1,02 g per cm3. Polyamide en polyester zijn zwaarder dan water, polyethyleen en polypropyleen zijn lichter. Bij een purse seine bepaalt de dichtheid van het net mede hoe snel het zinkt rond de school met vis. Bij andere netten kan ermee worden bepaald hoeveel gewicht er aan een net moet worden bevestigd om het te laten zinken of hoeveel drijvers er aangezet moeten worden om het omhoog te laten komen.

Smeltpunt

In sommige gevallen is het belangrijk om het smeltpunt te weten van het materiaal. Als een touw langs een ruw oppervlak schuurt zal er warmte worden opgewekt in het materiaal. Dit heeft tot gevolg dat het materiaal soms begint te smelten. Het begint vaak het eerst in de kern van het touw. Dit kan gebeuren als een meertouw of ander touw rondom een bolder wordt gelegd waar het omheen draait. Het touw wordt dan warm.

Deze tabel geeft een overzicht van eigenschappen voor ieder materiaal dat in netten gebruikt wordt. Aantekening: * slecht, ** Acceptabel, *** Goed, **** Uitstekend.

Deze tabel geeft een overzicht van eigenschappen voor ieder materiaal dat in netten gebruikt wordt. Aantekening: * slecht, ** Acceptabel, *** Goed, **** Uitstekend.