Afval in zee

Veel verschillende partijen maken gebruik van de zee. Waar gewerkt en geleefd wordt, ontstaat afval. Op zee en aan de kust gebeurt dat in de koopvaardij, toeristenindustrie, recreatievaart, op olieplatforms en in de visserij. Een deel van dat afval eindigt in de zee of op het strand. Daar zorgt het voor veel ellende en schade. Afval in zee en op stranden is wereldwijd een groot probleem. In dit onderdeel bespreken we vast afval, zoals plastic en touw, en vloeibaar afval zoals olie.

Afval kan op verschillende manieren in zee terecht komen. Soms spoelt of waait er afval vanaf land de zee in, en soms eindigt afval uit de maritieme industrie voor een deel in zee. Dit afval kan vervolgens aanspoelen op het strand. Dan is het niet altijd duidelijk waar het afval vandaan komt, maar van sommige typen afval is de herkomst wel makkelijk te bepalen zoals met deze vissershandschoen.

Afval kan op verschillende manieren in zee terecht komen. Soms spoelt of waait er afval vanaf land de zee in, en soms eindigt afval uit de maritieme industrie voor een deel in zee. Dit afval kan vervolgens aanspoelen op het strand. Dan is het niet altijd duidelijk waar het afval vandaan komt, maar van sommige typen afval is de herkomst wel makkelijk te bepalen zoals met deze vissershandschoen.Stichting de Noordzee

Het is vaak moeilijk om te achterhalen waar vloeibaar afval op het strand vandaan komt. Wanneer er bijvoorbeeld een olievlek wordt ontdekt, is die vaak al verspreid en zover afgebroken dat niet meer te bewijzen waar die van afkomstig is.

Een vogel onder de olie bij de Oosterschelde.

Een vogel onder de olie bij de Oosterschelde.Harry van Reeken

Voor vast afval is dat iets makkelijker, want sommige gebruiksvoorwerpen zijn specifiek voor bepaalde sectoren. Op het strand ligt regelmatig afval dat zeker van een vissersboot komt, zoals viskisten, netresten of handschoenen. In de visserij gaat er dus nog wel eens afval overboord. Maar er valt ook positief nieuws te melden over de behandeling van afval binnen de visserij. Als we de vloeibare oliehoudende afvalstoffen bekijken, is de Nederlandse visserijsector namelijk al een flink eind op weg met het oplossen van de milieuproblematiek die daarmee te maken heeft, en de Nederlandse visserijsector werkt mee aan de Green Deal Visserij voor een Schone Zee om samen met overheid en andere organisaties het afval in zee te verminderen.

In deze Green Deal Visserij voor een Schone Zee zoeken de deelnemers naar manieren om de afvalkringloop in de visserij te sluiten en daarmee te voorkomen dat afval vanuit de visserij in zee belandt.

In deze Green Deal Visserij voor een Schone Zee zoeken de deelnemers naar manieren om de afvalkringloop in de visserij te sluiten en daarmee te voorkomen dat afval vanuit de visserij in zee belandt.KIMO