Afvalstoffen aan boord van vissersschepen

Tijdens een visreis ontstaan aan boord van een schip verschillende vaste en vloeibare afvalstoffen. Afval dat je als visser zelf produceert, waar je zelf iets mee moet en waar allerlei regels voor zijn. Belangrijke vaste afvalstoffen van de visserij zijn:

  • Huisvuil: zoals etensverpakkingen, plastic, papier, kortom alles wat thuis ook in een vuilniszak belandt.
  • Bedrijfsafval: voor de visserij specifieke afvalsoorten zoals visnetten, vislijnen, touwen, kapotte viskisten, handschoenen, plastic vismanden.
  • Klein gevaarlijk afval: een verzamelnaam voor chemische afvalstoffen, die niet met het gewone huisvuil kunnen worden afgevoerd en verwerkt. Denk aan stoffen die vrijkomen bij onderhoud van het schip, motoren en andere installaties: bik- slijp-, schuur- en verfafval, oliefilters, olieblikken of –drums, jerrycans, handschoenen, batterijen, accu’s, enzovoorts.
  • Etens- en visresten: uit de kombuis komt keukenafval vrij en bij de visverwerking komen visresten vrij.

Een viskist is een typisch voorbeeld van bedrijfsafval uit de visserij.

Een viskist is een typisch voorbeeld van bedrijfsafval uit de visserij.Stichting de Noordzee

Belangrijke vloeibare afvalstoffen van de visserij zijn:

  • Olieafval uit de machinekamer: in de machinekamer ontstaat afvalolie bijvoorbeeld door het lekken van olie onder de motor en tijdens het schoonmaken van de machinekamer. Deze afvalolie noemen we bilgewater en is op ieder vissersschip aanwezig. Daarnaast is nogal eens sprake van een aparte afvalstroom van afgewerkte olie. Dit is smeerolie die rondom of in de motor wordt gebruikt. Op de enkele vissersschepen die op zware stookolie varen (HFO – heavy fuel oil) ontstaat het olieresidu sludge. Sludge en bilgewater zijn beide olie-water mengsels, maar sludge bevat veel meer olie dan bilgewater. Bilgewater wordt gewoonlijk aan boord opgeslagen in een aparte bilgetank en sludge in een sludgetank.
  • Afval van schroefasafdichtingen: het vet dat hier vrijkomt, wordt vaak naar een centrale tank afgevoerd.
  • Lekkende koelvloeistoffen en antivries: deze dienen apart van het bilgewater bewaard en afgegeven te worden.
  • Huishoudelijk afvalwater: water van de toiletten, douches en afvoerwater van wasbakken.

De Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij, opgericht door de visserijsector, wordt binnen de visserij ook wel de SFAV genoemd. De SFAV ontvangt abonnementsgeld van haar leden waarmee men de inzamelingskosten van collectief aangelande afvalstoffen financiert.De Nederlandse visserijsector is trots op dit eigen initiatief, dat tot stand kwam in 1994. Alles in nauwe samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij, opgericht door de visserijsector, wordt binnen de visserij ook wel de SFAV genoemd. De SFAV ontvangt abonnementsgeld van haar leden waarmee men de inzamelingskosten van collectief aangelande afvalstoffen financiert.De Nederlandse visserijsector is trots op dit eigen initiatief, dat tot stand kwam in 1994. Alles in nauwe samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat.VCU