De Levenscyclus van trekkende vissen

Er zijn vissen die gedurende hun leven een trekbeweging van het zoute naar het zoete water maken of omgekeerd. Deze vissen worden met de verzamelnaam diadrome vissen aangeduid. Diadrome vissen kunnen weer verdeeld worden in anadrome vissen en katadrome vissen.

Anadrome vissen

Anadrome vissen worden in het zoete water geboren en trekken daarna naar open zee, waar ze het grootste deel van hun leven doorbrengen. Als ze na enkele jaren paairijp zijn, trekken ze naar het zoete water, waar ze zelf geboren zijn.

Hier zie je de levenscyclus van de Atlantische zalm (Salmo salar). In bepaalde levensstadia leeft de atlantische zalm in zoet water en in andere levensstadia in zout water.

Hier zie je de levenscyclus van de Atlantische zalm (Salmo salar). In bepaalde levensstadia leeft de atlantische zalm in zoet water en in andere levensstadia in zout water.

Een bekende familie van anadrome vissen zijn de zalmachtigen. Deze paaien in rivieren op de stroomopwaarts gelegen paaiplaatsen waar ze zelf geboren zijn. Tijdens hun paaitrek zijn ze zelfs in staat om obstakels als stroomversnellingen te passeren.

Katadrome vissen

Katadrome vissen worden in zee geboren en brengen het grootste deel van hun leven in zoet water door. Om te paaien trekken ze weer naar zee. Een bekende katadrome vis de paling. Palingen worden waarschijnlijk in de Sargasso Zee (een deel van de Atlantische Oceaan) geboren. De larven worden met de zeestromingen naar de Europese kust gevoerd waar ze als glasaal het zoete water intrekken en verder opgroeien. Als ze na jaren paairijp zijn trekt de paling weer naar zee en begint de duizenden kilometers lange paaitrek naar de Sargasso Zee.

Trektocht van de paling.

Trektocht van de paling.Dupan